ReTuna är världens första Återbruksgalleria. Här shoppar gästerna på ett helt nytt, klimatsmart sätt.  Gamla saker tas till vara och får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat.

Gallerian invigdes i augusti 2015 och är placerad intill Retuna Återvinningscentral på Folkestaleden 7 i Eskilstuna. Det är enkelt för besökare att sortera material i containrarna och därefter passa på att lämna återbrukbara leksaker, möbler, kläder, inredningsprylar och teknik i gallerians depå ”Returen”. Här tas materialet emot av personal från AMA (Eskilstuna kommuns ­resursenhet för ­Aktivitet, Motivation och Arbete) som gör en första gallring. Därefter fördelas sakerna ut till de återbrukande butikerna i gallerian. Butikspersonalen gör en andra gallring och väljer ut vad de vill reparera, fixa till, omvandla, förädla – och sälja. På det sättet får materialet fortsatt liv.

Och affärsidén fungerar: 2017 såldes det återbrukade produkter för 10,2 miljoner på ReTuna Återbruksgalleria.

Men ReTuna är mer än en handelsplats. Uppdraget är även att vara en folkbildare. Här anordnas events, workshops, föreläsningar, temadagar – allt med fokus på hållbarhet. Eskilstuna Folkhögskola bedriver sin ettåriga utbildning ”Recycle Design – Återbruk” i lokalerna. Här finns även konferenslokaler där gäster kan ha klimatsmarta möten. Café Returama erbjuder ekologisk lunch och fika.