Πρωταρχικός στόχος του Καταλαχού είναι η διαμόρφωση και ενίσχυση μιας συγκεκριμένης προσέγγισης γύρω από το ζήτημα της γεωργικής παραγωγής και της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, για την οποία θα εξηγήσουμε λίγα πράγματα στη συνέχεια. Σε γενικές γραμμές, μέσα από το Καταλαχού, επιχειρείται η προμήθεια και διάθεση αγροτικών προϊόντων ή προϊόντων μεταποίησης από συγκεκριμένες παραγωγικές μορφές, η επίτευξη προσιτών τιμών, η βιωσιμότητα της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.