De Kollebloem is een biologisch tuinbouwbedrijf. De afzet gaat grotendeels naar groentepakketten. Daarnaast brengen ze hunproducten ook naar buiten via hun hoevewinkel en hoevetoerisme.