Re:Innovations affärsidé är dubbel; vi säljer remake- och hantverksprodukter och erbjuder arbetsträning för människor utanför arbetsmarknaden. Vi vill bidra till minskad miljöpåverkan genom ta tillvara saker och tillverka unika och hållbara produkter. Vi tillvaratar människors kreativitet och kunskaper och ger dem möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vinsten från försäljningen återinvesteras genom att vi anställer personer som tidigare arbetstränat i företaget.

Re:Unik är Täby Re:Innovations butik som säljer remake, hantverk och återbruk.